نرخ سواری انزلی به تهران

سرویس

سمند و پژو

VIP (تویوتا / رنو)

سرویس ویژه سه نفره

۱۱۰۰۰۰ تومان

۱۳۲۰۰۰ تومان

صندلی جلو

۹۶۰۰۰ تومان

۱۱۶۰۰۰ تومان

صندلی عقب

۷۸۰۰۰ تومان

۹۴۰۰۰ تومان

پایانه آزادی (دربستی)

۳۳۰۰۰۰ تومان

۳۹۸۰۰۰ تومان

فرودگاه مهرآباد (دربستی)

۳۵۰۰۰۰ تومان

۴۲۰۰۰۰ تومان

فرودگاه امام(ره)(دربستی)

۴۵۰۰۰۰ تومان

۵۳۰۰۰۰ تومان

فهرست